streda, 29 mája

Chcete sa cítiť lepšie a mať kvalitnejší život? Začnite meditovať

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pravidelná meditácia pomáha nielen vyčistiť myseľ, ale slúži aj k lepšej koncentrácií, relaxácií, pokoju a skvalitneniu fyzického a psychického zdravia. Jej pozitívne účinky na psychiku človeka sú vedecky dokázané radom mnohých vedeckých štúdií. V článku sa dozviete základné informácie o tom, čo by ste mali vedieť ak chcete začať meditovať a neviete ako. 

V článku sa dozviete:

Čo je meditácia?

Ľudia praktizujú meditáciu už od pradávna. Najmä preto, aby dosiahli fyzické, psychické a spirituálne očistenie a pohodu. 

Meditácia môže mať rôzne podoby. Pre niektorých znamená upokojenie mysle, príjemný priestor a stav bytia, ktorý sa podobá dovolenke alebo úteku z reality, ktorá nás obklopuje. Pre iných ľudí meditácia môže znamenať neobyčajnú a špeciálnu skúsenosť z alternatívnym stavom reality, ako napr. magický stav plného vedomia. 

Podľa budhistického mnícha Yuttadhammo Bhikkhu je meditácia spôsob, ako vyliečiť chorobu alebo niečo choré v našej mysli. Je to stav, ktorý mení myseľ a privádza ju do prirodzeného stavu. Počas meditácie môže človek prežívať nepokoj. Meditácia nás môže priviesť do veľmi hlbokých a nepríjemných stavov, ktoré sa vyskytujú v našej mysli. Stavy stresu, pochybnosti, hnevu, závislosti a pod. Meditácia je niečo, čo má spôsobovať skutočnú zmenu našej mysle a srdca, a priniesť ich do prirodzeného stavu čistoty, pokoja a šťastia.   

Podľa jogína, mystika a spirituálneho učiteľa Sadghuru Jaggi Vasudev meditácia nie je niečo, čo môžete robiť, pretože môžete byť meditujúci, môžete sa stať meditujúcim, ale nemusíte meditovať. Podľa jeho slov je meditácia určitá kvalita. Pod meditáciou rozumie návrat k sebe, k prirodzenosti. Odohráva sa prirodzeným spôsobom, ako keď rastlina kvitne, tak aj meditácia sa odohráva vtedy, ak vytvoríme správnu atmosféru – skultivujeme svoje telo a myseľ, potom aj meditácia v nás bude prekvitať. 

Z pohľadu neurovedy, ako uvádza Ján Burian v článku o účinkoch meditácie, ktorý sa zaoberá prehľadom najdôležitejších poznatkov v tejto oblasti, hovorí o meditácií ako o širokej škále metód, ktorých podstatou je transformácia prežívanej skúsenosti. Podľa neho je meditácia tréning schopností sústredenia a všímavého uvedomovania. Iné typy meditácií rozvíjajú aktívne úsilie a bdelú pozornosť (minduflness). 

Inými slovami, praktickým dôsledkom meditácie je schopnosť lepšie zvládať prežívané situácie. Napokon dodáva, že ak chceme pochopiť a porozumieť tomu, čo naozaj meditácia je, musíme prežiť osobnú skúsenosť a vyskúšať si ju.

Ako správne meditovať?

Existuje veľké množstvo praktických návodov, ktoré vám poradia, ako správne meditovať. Meditácia je cvičenie, ktoré môžete praktizovať kdekoľvek, pretože ide o cvičenie mysle. Môžete meditovať pri sedení na stoličke alebo na podlahe, alebo dokonca aj v posteli. Neexistuje žiadny správny spôsob, kde by ste mali meditovať. 

Neexistuje žiadne správne miesto na meditáciu. Zároveň posteľ je miesto, ktorému by ste sa mali vyhýbať, vzhľadom na to, že ľudia majú v posteli tendenciu zaspávať. Optimálnym miestom na meditáciu sa považuje podlaha, ktorá zároveň prispieva k plnému vedomiu a umožňuje sedenie na pomerne dlhší čas. 

Čo sa týka tela, vaše ruky by mali byť uvoľnené, chrbát vystretý a hlava by mala byť v rovnováhe, nemala by sa nakláňať z jednej strany na druhú. Oči by mali byť zatvorené, pretože takýmto spôsobom ľahšie dosiahnete pocit úplnej koncentrácie.   

Predtým, ako začnete meditovať, mali by ste si nastaviť cieľ, ako dlho budete meditovať. Či už budete používať meditačnú aplikáciu, alebo obyčajný budík, môže sa vám zdať, že čas ubieha pomalšie pri prvej meditácií. Ľudia majú tendenciu zaoberať sa tým, koľko času im pri meditácií ešte zostáva. Platí to najmä u začiatočníkov. Práve kvôli tomu je vhodný časovač. 

Vo všeobecnosti sa odporúča meditovať v rozmedzí 10 až 20 minút. Ak s meditáciou začínate, môžete si nastaviť aj menšiu dávku času a postupne ju zvyšovať, až kým sa z pravidelného meditačného cvičenia nestane rutina.  

Aké druhy meditácie poznáme?

Existujú rôzne druhy meditácie, ktoré ľudia praktizujú od pradávna, aby dosiahli vnútorný pokoj, harmonický stav mysle a vyrovnanosti. Meditácia súvisí s mnohými náboženskými učeniami, netýka sa iba viery, ale je spojená predovšetkým so zmenou vedomia. 

V súčasnej dobe plnej informácií a rýchlo sa meniacich podnetov, potrebou znižovania stresu a digitálnej očisty, sa meditácia stáva čoraz viac vyhľadávanejšou. 

Hoci neexistuje jeden metodologický správny spôsob meditácie, je dôležité nájsť postup, ktorý vyhovuje vaším potrebám a cieľom. 

V snahe nájsť správny druh meditácie, je potrebné, aby ste poznali, aký druh meditácie je pre vás najvhodnejší. A najlepší spôsob, ako to zistiť, je vyskúšať si konkrétny druh meditácie na vlastnej koži.  

Medzi najpopulárnejšie druhy meditácie zaraďujeme nasledovných šesť druhov:

1. Meditácia všímavosti (Mindfulness)

Je jednou z najobľúbenejších meditačných techník a vychádza z budhistických učení. 

Pri meditácií všímavosti venujte pozornosť svojim myšlienkam, tak ako prirodzene prebiehajú vo vašej mysli. Neodsudzujte ich a nezaoberajte sa nimi. Jednoducho pozorujte a prežívajte naplno prítomný okamih. Meditácia všímavosti je zameraná na spojenie koncentrácie, uvedomenia a zvládania emócií. Odporúča sa zamerať na určitý objekt alebo dych, pri pozorovaní vlastných pocitov alebo myšlienok.  

Meditácia všímavosti sa využíva častokrát aj v psychologickej a v psychiatrickej praxi. Jej široké pozitívne účinky ako napríklad redukcia stresu, vyššia miera sústredenosti, zvýšenie kreativity, emocionálnej inteligencie, zlepšenie spánku sú vedecky dokázané. 

Tento typ meditácie je vhodný pre ľudí, ktorí nemajú učiteľa a s meditáciou iba začínajú, pretože je možné ju praktizovať osamote. 

2. Spirituálna meditácia

Používa sa vo východných náboženstvách a to najmä v hinduizme a taoizme. Je podobná modlitbe a založená na sebareflexii, prežívaní ticha a hlbšom spojení s Bohom alebo vesmírom. Pri jej praktizovaní sa častokrát používajú nástroje ako kadidlo, myrha, šalvia, drevo a podobne. 

Duchovná meditácia alebo duchovné rozjímanie je zážitok, ktorý vás zavedie do hĺbky toho, kým ste. Prostredníctvom duchovnej meditácie môžete dosiahnuť vnútorné očistenie a uvedomiť si večnú pravdu. Inými slovami, duchovná meditácia je predovšetkým založená na spiritualite, resp. na duchu a nehmotných objektoch, ktoré súvisia s vierou alebo náboženskými učeniami. 

Spirituálna meditácia je vhodná najmä pre ľudí, ktorí hľadajú duchovný rast. Zároveň cesta k duchovnému vedomiu je náročná a vyžaduje si čas. Pokrok nemožno dosiahnuť za krátky čas, vyžaduje si disciplínu a prax.  

3. Koncentrovaná meditácia

Je meditácia, ktorá zahŕňa koncentráciou pomocou ktoréhokoľvek z piatich zmyslov. S koncentrovanou meditáciou zostávate v prítomnosti so zameraním na jedinú vec a vylúčením všetkého ostatného. Môžete sa rozhodnúť zamerať prakticky na čokoľvek. Napríklad  na vlastný dych, zvuky, chuť, vôňu alebo na plameň sviečky.   

Pre začiatočníkov môže byť tento typ meditácie udržania pozornosti na jeden objekt pomerne náročný, ale s praxou a cvičením sa budete postupne zlepšovať. Ako názov napovedá, tento typ meditácie je vhodný pre tých, ktorí chcú vo svojom živote zvýšiť sústredenosť.   

Technika koncentrovanej meditácie je veľmi upokojujúca a stavia človeka do centra pozornosti. Zbavuje úsudkov o minulosti a obáv z budúcnosti, a snaží sa o ukotvenie do prítomnosti. Zároveň vytvára priestor medzi myšlienkami, v ktorom pociťujeme pokoj.   

4. Pohybová meditácia

Pohybová meditácia sa vyznačuje posunom vedomia pri vykonávaní jednoduchých pohyboch. Pohyby človeka slúžia na upokojenie mysle a vytvárania vedomia. Pohyb slúži ako cesta k rozjímaniu. 

Je určená predovšetkým pre ľudí, ktorí sú energickí a nedokážu meditovať v sede. Označuje sa ako aktívna forma meditácie, v rámci ktorej pohyb vedie človeka. 

Pohybová meditácia je ideálna pre ľudí vtedy, keď sa cítia energickí a nepokojní. V niektorých kláštoroch sa dokonca strieda meditácia v sede s pohybovou meditáciou. Výhodou takéhoto spôsobu striedania medzi meditáciami je uvoľnenie fyzického napätia, ale aj stimulovanie krvného obehu.  

5. Mantra meditácia

Tento druh meditácie je významný v mnohých náboženských učeniach. Využíva opakovaný zvuk na vyčistenie mysle. Môže to byť slabika, fráza alebo slovo, napr. populárne “om”. 

Mantra je teda slabika, slovo alebo určitá fráza, ktorá sa počas meditácie pravidelne opakuje. Môže byť hovorená, šepkaná, skandovaná alebo aj počúvaná. Súčasťou techniky sú dve základné zložky – meditácia všímavosti a recitácia alebo spievanie mantry. 

Niektorí ľudia používajú mantra meditáciu pretože sa im ľahšie sústredí na slová ako na dych. Taktiež je vhodná pre ľudí, ktorí nemajú radi ticho a radi opakujú určité slová. Pre iných je cestou k duchovnému učeniu alebo slúži pri boji proti strachu.

Meditácia mantry je súčasťou mnohých formách jógy, ktorá pomáha prehĺbiť vedomie a výhody mantra meditácie sú považované za výsledok opakovanie konkrétnej mantry, ktorá transformuje myseľ vytváraním pozitívnych mentálnych vzorcov.      

6. Transcendentálna meditácia

Je jednou z najpopulárnejších a najprirodzenejších druhov meditácií na svete a je pomerne často vedecky študovaná. 

Ide o špecificky typ tichej meditácie, ktorý je charakterizovaný prispôsobiteľnou štruktúrou podľa meditujúceho. Podobne ako u meditácie pomocou mantry, v tomto prípade môže meditujúci zvoliť slová, ktoré opakuje podľa vlastného výberu.

Tento typ meditácie pochádza z Indie a narozdiel od iných meditácií vyzýva, aby si vymysleli vlastnú mantru, na ktorú sa zamerajú. A všetko ostatné nechali takpovediac plávať. Hlavnou ideou transcendentálnej meditácie je, aby sa meditujúci bez akejkoľvek námahy zameral na mantru, bez rozjímania alebo sústredenia.

Môže ju praktizovať ktokoľvek a v akomkoľvek veku. Spravidla sa praktizuje 15 až 20 minút, dvakrát denne, pričom sa odporúča začať hneď ráno. 

Hlavnými benefitmi tejto meditácie sú, že nielen umožňuje meditujúcemu stav pokoja a bdelosti a pomáha pri liečbe rôznych zdravotných problémov, ale slúži aj k návratu k skutočnému ja prostredníctvom dosiahnutia vnútorného ticha.      

Pomôcky pre meditáciu

Pre úspešnú meditáciu, ktorú budete pravidelne praktizovať po dlhšiu dobu, môžete využiť rôzne užitočné nástroje, od meditačných aplikácií, ktorým sme sa venovali v samostatnom článku, až po rôzne doplnky ako napríklad vankúše na sedenie, komfortné oblečenie, alebo rôzne meditačné objekty – od sviečok, cez figúrky až po obrázky, ktoré vám môžu pomôcť k efektívnej  a príjemnej meditácií. Je len na vás, akým spôsobom si zariadite svoj fyzický priestor vo vašom byte alebo dome na meditáciu.   

Samozrejme, nie pre každého je potrebné a nevyhnutné obklopovať sa vyššie spomínanými predmetmi. Pre niektorých sú dôležité viac a pre iných menej. Pre úspešnú meditáciu nie je podmienkou mať vytvorený takzvaný „domáci meditačný priestor”, na druhej strane vám môže nielen pomôcť k pravidelnej meditácií, ale aj skrášliť váš domov. 

Pozitíva pravidelne meditácie

Podľa viacerých zdrojov a odborníkov meditácia zlepšuje psychické a fyzické zdravie. Jej pozitívne účinky spočívajú predovšetkým v zmierňovaní úrovne stresu, depresie, krvného tlaku a zlepšovaní nálady a spánku. Ale to nie je všetko. Neurológovia za posledné roky pokročili vo výskume meditácie a zistili ďalšie pozitívne účinky. Meditácia podľa odborníkov dokáže meniť štruktúry v mozgu

Na základe pravidelnej meditácie mozog obnovuje nervové dráhy, ktoré posilňujeme alebo cvičíme najviac. Meditácia všímavosti alebo bdelej pozornosti (mindfulness) spočíva v udržaní pozornosti človeka na jeho myšlienky a pocity v prítomnosti. 

Vedci predpokladajú, že budhistickí mnísi majú robustné nervové spojenia, ktoré umožňujú synchronizovanú komunikáciu. Množstvo štúdií potvrdilo (napr. tu a tu), že meditácia môže zvýšiť úroveň hipokampu, v ktorej sa nachádza oblasť pamäte. Takisto sú tieto oblasti zodpovedné za trvalú pozornosť. Ďalšie štúdie poukázali na to, že meditácia v rozsahu 12 až 20 minút po niekoľkých týždňoch môže zbystriť myseľ. 

Zároveň okrem mnohých publikovaných vedeckých štúdií, ktoré poukazujú a vyzdvihujú pozitívne účinky meditácie, sa okrem nich objavili aj tie, ktoré tvrdia, že účinky meditácie na človeka a jeho zdravie nie sú také výrazné. Či už je miera pozitívneho vplyvu meditácie nižšia, stojí za pokus prežiť a vyskúšať si meditáciu na vlastnej koži. 

Hľadáte kvalitnú a zaujímavú aplikáciu na meditovanie, ktorú chcete mať vždy po ruke? Prečítajte si článok o 10 najlepších aplikácií na meditáciu, ktorý vám pomôže s výberom správnej aplikácie na meditáciu.

Záver

Či už potrebujete znížiť stres, nájsť vnútorný pokoj, alebo naplniť osobné ciele, meditácia môže byť pre vás správnou voľbou. Bohužiaľ, bez každodennej praxe nedosiahnete výsledky, po ktorých túžite. Nebojte sa vystúpiť z komfortnej zóny a vyskúšajte viaceré druhy meditácií s cieľom nájsť tú, ktorá vám vyhovuje.  

Častokrát narazíte na začiatku praktizovania meditácie na rôzne úskalia, ako nedostatok času, únavu alebo osobné problémy, a budete chcieť s meditáciou skončiť. Kľúčom k správnej meditácií nie je dokonalosť a nútené cvičenie, ale konzistencia a trpezlivosť, pomocou ktorých sa zaručene dopracujete k pozitívnym výsledkom.

S pravidelným opakovaním a dodržiavaním základných pravidiel sa z meditácie stane príjemný zvyk, ktorý vám prinesie nielen užitočné a pozitívne zmeny vo vašom živote, ale aj viditeľný osobnostný rast. 

Zdieľať.

About Author

Študent psychológie, aktívny športovec, milovník odbornej literatúry, kinematografie, prírody a cestovania. Začínajúci bloger, fanúšik Realu Madrid a copywriter na voľnej nohe.

Zanechať komentár